Kategori: IST

Info om formulär

Det mail som gått ut och framförallt de formulär som ska laddas ner är inte helt lätta att läsa och förstå och därför har vi tagit fram en kort sammanfattning av varje formulär och deras innebörd nedan.

Nyhetsbrev #1 IST

Lördagen och söndagen den 23-24 mars arrangerar vi en förträff för IST i Stockholmsområdet. Förträffen är frivillig men det är en fantastisk möjlighet att diskutera resplaner med andra IST-are och få ett stöd i planeringen. Se förtäffen som ett tillfälle att vidga ditt nätverk och att den är del av din totala jamboreeupplevelse.