Information om försäkringshantering

Här kommer information som ni IST behöver veta kring Scouternas försäkring. Försäkring gäller under jamboreen och de eventuella datum ni anmält att era respektive arrangemang pågår, se nedan för mer information om när försäkringen gäller.

Vid behov av sjukvård
Vid behov av sjukvård/tandvård utanför lägerperioden kontakta alltid först SOS International på telefon +45 70 10 50 50, fax +45 70 10 50 56, email sos@sos.eu. Då guidar de till rätt sjukvårdsinrättning och hanterar eventuell betalning. Ha alltid ert utskickade tjänsteresekort tillgängligt vid kontakt med SOS international. Vid akut allvarligt insjuknande uppsök sjukvård direkt och kontakta SOS International på kontaktuppgifterna ovan så snart det är möjligt. Fyll själva i ert namn på bifogade tjänstresekortet. 

Efter inträffad skada/sjukdom kontakta alltid Martin Viberg martin.viberg@scouterna.se genom att fylla i bifogad blankett Skadeanmälan sjukdomsfall (word-fil) alt Skadeanmälan sjukdomsfall (pdf-fil) med uppgifter om den skadade/insjuknade.

Vid förlust av ägodelar eller skada på material

Meddela Martin Viberg martin.viberg@scouterna.se genom att fylla i bifogad blankett Skadeanmälan sak (word-fil) alt Skadeanmälan sak (pdf-fil) med uppgifter vad som försvunnit/skadats. Kvitto för kostnader som sker innan lägret överlämnas till Martin Viberg på Svenska kontingentens kontor (HQ) på jamboreen. Kvitto för kostnader som sker efter lägret skickas till Scouterna, Ekonomiavdelningen, Box 420 34, 126 12 Stockholm och skriv på kvittot vilken IST kvittot gäller.

Vid försenat/försvunnet bagage

Om bagage är försenat/försvunnet ska man direkt anmäla det till flygbolaget eller flygbolagets agent på plats. Reglerna för hur flygbolagen ersätter varierar mellan bolagen. Scouternas reseförsäkring ger också ersättning. Om bagaget är försenat mer än 4 timmar får man ersättning för inköp av kläder och hygienartiklar med max 3000 kronor. Om förseningen är längre än 48 timmar kan man få ytterligare max 3000 kronor. Hanteras som övriga försäkringsärenden de vill säga ärendet måste mailas till Martin Viberg samt att kvitton ska hanteras enligt ovan.

När gäller försäkringen

Vilket bland annat kommunicerats i tidigare utskickade nyhetsbrev gäller Scouternas försäkring under de datum era respektive arrangemang pågår. Har du inte fyllt i datum för ditt arrangemang gäller Scouternas försäkring från Entry point in till jamboreen till Entry point ut från jamboreen. Datum för arrangemang behöver ifyllas innan avresa. Under tiden för arrangemanget måste du följa Scouternas policies gällande bland annat alkohol samt klädkod. Tidigare utskickad information om Scouternas försäkring finner du via denna länk.

Du anmäler dina arrangemangsdatum i Scoutnet via denna länk.  (logga in och redigera din anmälan, gul knapp)

Kontingentledningen
Skicka ett mail till oss via jamboree@scouterna.se om du har frågor eller kommentarer.

Du gillar kanske också...