Nyhetsbrev #4 IST

I mitten av april var Paul, en av Head of IST, på lägerplatsen i USA tillsammans med två av våra Head of Contingent (HoC) för att träffa HoC från andra länder och få information om lägret. Mängden information och entusiasmen som de tre kommit tillbaka med är stor och alla tre är övertygade om att lägret kommer att bli fantastiskt på så många sätt.

FAQ i vår helpdesk

Vägen till lägret är kantad av information och praktiska förberedelser, och i en ny sektion på vår helpdesk finner ni svaren på de viktigaste frågorna som diskuterades under den IST-förträff vi hade i Stockholm i mars. Vi kommer att uppdatera svaren där om något ändras och lägga till nya frågor och svar, så håll koll på de frågor och svar som finns där.

Försäkring

Att ha en bra försäkring är viktigt under alla resor. Du är själv ansvarig för att ha koll på när din försäkring gäller och vad den täcker. Scouternas försäkring täcker dig under vissa förutsättningar. Reglerna för när Scouternas försäkring gäller hittar du i vår helpdesk. Vi kommer senare under våren att samla in information från er om datum för era resor/arrangemang för att kunna se när era individuella arrangemang börjar och slutar och således när försäkringen gäller. Vi återkommer om detta.

Trygga möten och registerutdrag

Alla vuxna som åker med svenska kontingenten till världsscoutjamboreen behöver genomföra kursen Trygga möten och visa upp registerutdrag från polisen. Arrangörerna i Nordamerika vill även att alla deltagande vuxna genomför lägrets egen Safe from harm.

  • Trygga möten. Logga in med din din epostadress som du har registrerad i Scoutnet.
  • Registerutdrag från polisen. Det registerutdrag från polisen som är aktuellt heter ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Beställ det till din egen adress.
  • Safe from harm. Lägrets Safe from harm. Du behöver din registreringskod för lägret tillgänglig. 

Hur ni ska redovisa att ni genomfört Trygga möten samt registerutdraget från polisen återkommer vi om.

Scoutiga vårhälsningar från Heads of IST, Elin och Paul
Skicka ett mail till oss via jamboree@scouterna.se om du har frågor eller kommentarer.

Du gillar kanske också...