Program Spår 2 – Liberty trail

En nation blir till – men på vilka villkor?
Vårt spår börjar på precis samma sätt som för många av våra Europeiska förfäder som utvandrade till USA – med resan till New York City. För många var det både en början och ett slut att komma till landet de länge drömt om. Ett slut på en lång och ofta besvärlig resa, och en början på ett nytt liv som de satsade allt på för att kunna starta. Landet som skulle erbjuda alla möjligheter och inga begränsningar. Men var det verkligen så det förhöll sig? Hur byggdes denna nation som idag är en supermakt? Vad ligger till grund för dess framgång? Och med dagens framtidsfrågor i åtanke – går det egentligen ens att bygga en hållbar nation?

Spåret tar er till begynnelsen av det som är USA idag och till platser som är avgörande för nationens uppbyggnad. Vår resa grundar sig i tiden kring sent 1700-tal då det i likhet med Europa är omvälvande tider för den nya nationen. Det är i dessa trakter mellan New York City och Washington D.C. som huvudkaraktärerna i USAs grundande såsom George Washington, Alexander Hamilton liksom Betsy Ross verkade. Med kompassen inställd på de globala målen 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringar) kommer ni att utforska nya platser, möta spännande människor, uppleva storslagen natur och få nya perspektiv på landet som på 200 år har vuxit till en supermakt.

På Ellis Island i New York City, dit de flesta hoppfulla utvandrare anlände, tar ni avstampet för tidsresan med fokus på migration, integration och samhällsuppbyggnad. Vidare åker vi till Delaware Water Gap som står i stark kontrast till storstaden och istället vittnar om närheten till naturen och beroendet mellan stad och land, både historiskt men inte minst idag. Delawarefloden försörjer än idag New York City med färskvatten. Vad skulle hända om floden en dag inte längre kan tillgodose människors behov?

I Philadelphia och Washington tar vi chansen att upptäcka vikten av frihet och det som vi känner till som den amerikanska drömmen – att vara sin egen lyckas smed. Dessa två är starka drivkrafter i framtagandet av den första amerikanska konstitutionen som än idag spelar en central roll i politik och självkänsla. USA är, då som en nu, en invandringsnation dit människor söker sig, oftast just för att uppnå sin amerikanska dröm och det är kanske inte helt olikt våra scouter. Centrala frågor då och idag är bland andra: vem ska ha makten och hur ska den fördelas, på vilka grunder ska frihet byggas och vilka förutsättningar krävs för att människor ska kunna känna frihet.

Men också – vad är egentligen frihet och för vem?

Du gillar kanske också...