Urban farming i Detroit

Foto: Patrik Hedljung

En av aktiviteterna som scouterna ägnar sig åt i Detroit är att hjälpa till på två olika ”urban farms”. Urban farming är en växande trend över hela världen och fenomenet syns även i Sverige i form av stadsodling. Trenden är särskilt märkbar i Detroit som brukar beskrivas som en ”food desert” vilket innebär att det finns få matvaruaffärer och svårigheter att få tag på färska grönsaker. Som ett led i att åtgärda detta har det växt fram flertalet ”urban farms” som ofta är gräsrotsinitiativ och vars syfte delvis är att göra färska grönsaker mer lättillgängliga.

Vi har under dagarna här besökt två olika farmer – D-town Farm och MUFI som har lite olika profiler men som båda jobbar med att stärka tillgången på och kunskapen om hälsosam mat för utsatta grupper. De vill också öka intresset för odling och förståelsen för våra naturresurser hos invånarna i Detroit.

Du gillar kanske också...