Författare: Anders Frick

Sök sommarjobb på jamboreeområdet

Gillar du världsscoutjamboreen? Gillar du lägerplatsen? Intresserad av att komma tillbaka? Sök sommarjobb på Summit Bechtel Reserve eller något annan lägerplats i USA. All information finns på Boy Scouts of Americas webbsidor. Du kan...