Vårt gemensamma utskick med Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen 2023

Läs utskicket här>>

Jamboreebrev till Deltagare

Här kan du läsa och ladda ner lägerbrev som riktar sig till scouter och föräldrar

Jamboree21 – Jamboreebrev 1 – Deltagare

Jamboree21 – Jamboreebrev 2 – Deltagare

Jamboree22 – Jamboreebrev 1 2021