Jamboreeledning

Scouternas kansli

Peter Gustafsson

peter.gustafsson@scouterna.se
08-568 432 24
072-077 78 15

Har du allmänna frågor kontakta oss gärna

Telefon: 08-568 432 00
Mail: jamboree@scouterna.se

Besök:
Instrumentvägen 19
126 53 Hägersten

Post:
Scouterna
BOX 42034
12612 Stockholm