Pandemiinformation

Vi funderar, som alla andra, ständigt på hur den pågående pandemin kommer att påverka Jamboree22 nästa sommar. Vi lever i en svårförutsägbar värld men utifrån vår bedömning i denna stund är vi fast inriktade på att genomföra lägret nästa år som planerat. Säkerligen kommer det fortsatt finnas behov av anpassning och omställning av vissa delar av det vi planerar, vilket vi är öppna för och inställda på. Scouterna följer utvecklingen noga och analyserar löpande vilka steg som behöver tas i anpassning och omställning för att erbjuda en trygg, säker och utvecklande verksamhet. Våra nationella jamboreer är så väldigt värdefulla för känslan, gemenskapen och utvecklingen av vår gemensamma scoutrörelse, vilket gör att vi helhjärtat brinner för möjligheten att samlas i Norra Åsum nästa sommar. För att hålla den drömmen vid liv hoppas vi att även ni är bredda att tro och satsa tillsammans med oss, och att förmedla denna känsla till era scouter.

På denna sida kommer vi hålla all information om pandemins påverkan på Jamboree22 uppdaterad.

Du kan läsa mer om Scouterna agerar angående Covid-19 här>>

Vanliga frågor om COVID-10 och Jamboree21

Hur hanterar ni COVID-19?
Vi arbetar på för att nästa sommars Jamboree22 ska bli ett så bra och säkert läger som möjligt där alla ska känna sig välkomna. Det som är vårt fokus just nu är att hitta svar på alla frågor och funderingar angående COVID-19 och de följder det kan få för vårt läger nästa sommar. Än är det för tidigt att säga vilka lösningar vi hittar på vägen men vi kommer löpande uppdatera vår hemsida och lägerbrev med ny information när det finns tillgängligt.
Kommer jag få mina pengar tillbaka om det inte blir en jamboree nästa sommar?
I samband med anmälan kommer vi att publicera tydliga regler kring anmälan och återbetalning så att alla ska veta vad som gäller när de anmäler sig.
Hur kommer ni hantera hygienen på lägret?
Vi följer noga hälsomyndighetens rekommendationer och planerar för att kunna hålla en bra och söker nivå på hygienen på lägret.